Exposition Kittie Bruneau et Normand Ménard

Centre d'exposition de Val-David

Samedi 1er octobre | 14h
Vernissage des expositions de Kittie Bruneau et Normand Ménard en présence des artistes
Dimanche 2 octobre | 11h -17h
Exposition de Kittie Bruneau et Normand Ménard